Bewaartermijnen werknemer documenten

Hoe werkt de automatische vernietiging van documenten in Qwoater?

Persoonsgegevens mogen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden. Wet- en
regelgeving, onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zijn hier
zeer strikt in. In personeelsdossiers zitten veel documenten met persoonsgegevens. Het is
belangrijk dat die tijdig vernietigd worden. Op basis van het moment van uitdiensttreding
van een werknemer voert Qwoater automatisch de vernietiging van documenten uit. De
eerste vernietiging van documenten vindt 2 jaar na uitdiensttreding plaats; de laatste
vernietiging na 7 of 10 jaar. Tot aan het moment van vernietiging blijven alle documenten
veilig in de digitale kluis van Qwoater bewaard.

 

2 Jaar

● ARBO regeling werknemer
● Beoordeling
● Competentiemanagement
● Correspondentie werknemer
● Loopbaanontwikkeling
● Opleiding / diploma
● Overige werknemer
● Prestatie, punten, productiviteit
● Re-integratie
● Sollicitatie
● Urenlijst
● Vaccinatie
● Verklaring omtrent gedrag
● Verzekeringspolis werknemer
● Werkgeversverklaring
● Werknemersmelding
● Ziekte / verlof
● Overige werknemer *
● WN-document (vertrouwelijk provider/
werkgever) *
● Gedeeld met werknemer *
● WN-document vertrouwelijk werkgever *
● WN-document alleen gedeeld met
afdelingsmanager *
● Provider notities werknemer
● WN-doc. (vertrouwelijk provider/wg/manager) *
● Beroepsregistratie
● Voorbeeld documentgeneratie *

 

5 Jaar

● Identiteit
● Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen
● Eigen risicodragerschap (Ziektewet)

 

7 Jaar

● Arbeidsovereenkomst
● Arbeidsvoorwaarden werknemer
● Belasting / heffing werknemer
● Beloningsregeling
● Declaratie
● Doelgroepverklaring
● Functiebeschrijving
● Historische jaaropgaaf / loonstrook
● Loonbeslag
● Pensioen werknemer
● TVT regeling
● Verstrekking
● Vervoer / mobiliteit werknemer
● Werknemersovereenkomst
● WKR werknemer
● Controlerapport indiensttreding WN *
● Nog te classificeren WN-document *

 

10 Jaar

● Eigen risicodragerschap (WGA)

 

Overige termijnen 

● Qwoater Bestanden (2 Dagen)
● Qwoater Bestanden Provider (2 Dagen)

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.