Dossier Compleet

In het onderdelen menu kan voor Compleet gekozen worden.

Middels de Dossier Compleet functionaliteit wordt inzichtelijk welke werknemersdossiers mogelijk onvolledig zijn. Dit geldt ook voor lege werknemers. Daarnaast wordt hier weergegeven welke relatiedossiers mogelijk onvolledig zijn, dit kan gaan om bijvoorbeeld permanente dossiers of een jaarrekening.

Dossiercompleet 1.png

Er wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van een document in de volgende categorieën: 

  • arbeidsovereenkomst
  • identiteit
  • model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

In de tabel Compleet wordt in een oogopslag weergegeven of een dossier compleet is door middel van iconen. Indien een dossier niet compleet is, staat hierbij vermeld welk document er nog ontbreekt. Ook wordt de werknemer of de relatie in het overzicht voorzien van onvolledig.png

Dossiercompleet 2.png

Door op de regel van een werknemer te klikken, opent het werknemersdossier in een nieuwe tab van de internetbrowser, zodat eventueel snel een handmatige check gedaan kan worden of het document inderdaad aanwezig is of ontbreekt. 

Configureren DossierCompleet 

Indien er andere documenttypes dan de standaard gecontroleerd moeten worden, kan dit aangepast worden. Vanuit het beheercentrum kan via kantoorgegevens op de tab Dossier compleet ingesteld worden welke documenttypes standaard moeten meetellen voor de dossiercompleet check. 

Dossiercompleet.png

Er kan per documenttype worden ingesteld of dit type meetelt voor de check. Er zijn drie opties waaruit gekozen kan worden:

  • Ja = Het documenttype dient aanwezig te zijn
  • Ja, ondertekend = Het document dient aanwezig en digitaal ondertekend te zijn
  • Nee = Het document hoeft niet aanwezig te zijn

Een beheerder kan via gebruikersrollen de rechten om een dossiercompleet te kunnen beheren, configureren. De beheer compleet permissie is standaard niet beschikbaar voor de rol Providerbeheerder. Deze rol moet worden toegevoegd aan de gebruikersrol, wanneer iemand het compleet dossier moet kunnen instellen. 

 

Dossiercompleet 3.png

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.