Wat is een gebruikersrol?

Aan een gebruikersrol worden functionele permissies gekoppeld.

Deze functionele permissies zijn bepalend of functionaliteit beschikbaar is voor de gebruiker.

Beschikbare permissies:

 • Audit trail raadplegen | Functionaliteit voor raadplegen audit trail van een document beschikbaar
 • Bedrijf aanmaken | Mogelijkheid om bedrijven in QwoaterDirect aan te maken
 • Bedrijf bewerken | Mogelijkheid om bedrijfsgegevens in QwoaterDirect te bewerken
 • Boekjaardossiers sluiten | Functionaliteit om boekjaardossiers te kunnen sluiten
 • Bulk Delete Documenten | Functionaliteit om een selectie van documenten ineens te verwijderen
 • Bulk Download Documenten | Functionaliteit om een selectie van documenten ineens te verwijderen
 • Document afsluiten | Functionaliteit om een document te kunnen afsluiten waardoor deze niet meer te bewerken is
 • Documenten delen met derden | Mogelijkheid om documenten te delen met derden die geen toegang hebben tot QwoaterDirect
 • Documenten ondertekenen | Mogelijkheid om ondertekenverzoeken te starten
 • Documentgeneratie overzicht inzien | Functionaliteit voor het inzien van templategebruik
 • Dossier compleet inzien | Functionaliteit om te controleren of werknemerdossiers compleet zijn
 • Dossier toegang - Alleen lezen | Alleen raadpleeg functionaliteit, geen bewerk mogelijkheden
 • Dossier toegang - Lezen en schrijven | Functionaliteit voor downloaden en bewerken
 • Dossier toegang - Raadplegen in Office | Functionaliteit om Word en Excel documenten direct in office te bewerken beschikbaar
 • Dossier toegang - Verwijderen | Verwijder functionaliteit beschikbaar
 • Persoon aanmaken | Mogelijkheid om natuurlijke personen in QwoaterDirect aan te maken
 • Persoon bewerken | Mogelijkheid om persoonsgegevens in QwoaterDirect te bewerken
 • Tabel exporteren | Functionaliteit om de data uit de grid weergave te exporteren naar Excel of csv
 • Upload document naar Documentenbox bedrijf | Mogelijkheid om documenten te uploaden naar documentenbox
 • Update templates | Mogelijkheid om templates te kunnen uploaden
 • Update provider templates | Mogelijkheid om provider templates te kunnen uploaden 
 • Upload document naar Documentenbox werknemer
 • Werknemer aanmaken | Mogelijkheid om werknemers onder relaties aan te maken in QwoaterDIRECT
 • Werknemer bewerken | Mogelijkheid om werknemergegevens te bewerken in QwoaterDIRECT

Heeft een gebruiker, op basis van functionele rechten binnen de gebruikersrol, alleen de beschikking over "Dossier toegang - Alleen lezen" dan zal het niet mogelijk zijn om documenten te bewerken of te verwijderen. Dit betreft de functionaliteit en zal daarnaast ook afhankelijk zijn van de rechten op documenttypes zoals vastgelegd binnen de teamrol

Er dient minimaal één gebruikersrol aangemaakt te worden. Binnen een teamrol is het aan te raden minimaal 1 van de "Dossier toegang"-permissies toe te kennen. 

De verschillende beheeropties zijn als apart recht in te stellen, zodat niet alle gebruikers die bijvoorbeeld relatiegroepen moeten kunnen beheren, volledige beheerrechten hoeven te krijgen.

 • Beheer document notificatie regels
 • Beheer Dossiercompleet
 • Beheer gebruikers
 • Beheer gebruikersgroepen
 • Beheer gebruikersrollen
 • Beheer kantoor gegevens
 • Beheer provider vernietigingstermijn 
 • Beheer relatiegroepen
 • Beheer teamrollen
 • Beheer teams
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.