Wat is een klantgroep?

Een klantgroep kan gebruikt worden om een gebruiker toegang te geven tot de documenten van een verzameling klanten. Zo kan bijvoorbeeld een klantgroep gemaakt worden per afdeling, vestiging of om een werkgevergebruiker toegang te verlenen tot de eigen werkgeverdossiers. Er dient minimaal 1 klantgroep aangemaakt te worden. Een klant mag in meerdere klantgroepen voorkomen.  

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.