Wat is een teamrol?

Middels een teamrol kunt u een set van documenttypes samenstellen en per documenttype de gewenste permissie instellen. De beschikbare permissies zijn:

  • Geen/None - de documenten van dit type zijn niet zichtbaar voor de gebruiker
  • Lezen/Read - de gebruiker heeft alleen leesrechten op documenten van dit type
  • Wijzigen/Change - de gebruiker heeft rechten om documenten van dit type te lezen en te bewerken*
  • Aanmaken/Create - de gebruiker heeft rechten om documenten van dit type te lezen, te bewerken* en toe te voegen
  • Verwijderen/Delete - de gebruiker heeft rechten om documenten van dit type te lezen, toe te voegen, te bewerken* en te verwijderen

* Het bewerken betreft het wijzigen van de metadata van het document. Gegevens zoals omschrijving, kenmerk, jaar, etc. Het bewerken in office is een apart functioneel recht welke aan de gebruikersrol toegekend kan worden.

 

Teamrollen.png

Er dient minimaal 1 teamrol gemaakt te worden. Het aantal documenttypes waar rechten aan toegekend worden is vrij te bepalen. 

Voorbeeld teamrollen:

  • Een teamrol met delete rechten op alle documenttypes voor volledig beheer van de dossiers.
  • Een teamrol met alleen lezen rechten op een subset van documenttypes om gebruikers inzicht te bieden in deze documenten.

Daarnaast is het mogelijk om een teamrol te kopiëren. Door het kopiëren van een teamrol is het eenvoudig om een nieuwe rol te maken die gebaseerd is op de rechten van een al bestaande rol. 

 

Teamrol kopieren.png

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.