Relaties instellen als inactief

Via Beheer relatiegegevens kan een relatie op inactief worden gezet. 

Relaties instellen als inactief.png

Het inactief maken van een relatie gebeurt door middel van de inactiefdatum. Dit is in te stellen onder de tab 'Bedrijfsgegevens'. 

 

Bedrijfsgegevens.png

Na het opslaan van de inactiefdatum, volgt een pop-up venster dat er op wijst dat alle documenten en gegevens na opslaan van de datum verwijdert zullen worden, op basis van de vastgestelde bewaartermijnen. 

 

inactief datum.png

Nadat de inactief datum is opgeslagen, kan een inactieve relatie daarna herkent worden aan het grijs gekleurde koffer icoon. 

Inactief 2.png

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.