Documenten delen en ontvangen van uw relatie via de koppeling met Documentenbox

Door middel van de koppeling tussen Qwoater en Documentenbox kun je eenvoudig documenten delen en ontvangen van je relatie waarbij de relatie eigenaar is en blijft van de documenten in haar Documentenbox. Zie documentenbox-koppeling pagina op onze website voor meer informatie of de Documentenbox site

In dit artikel worden de volgende stappen uitgelegd:

  1. Aanmaken van een documentenbox account voor uw relatie vanuit QwoaterDIRECT
  2. Versturen van documenten naar je relatie
  3. Ontvangst van documenten vanuit je relatie

1. Aanmaken van een documentenbox omgeving voor uw relatie vanuit QwoaterDIRECT

VOORWAARDE: Om een Documentenbox te kunnen initiëren dient de QwoaterDIRECT gebruiker via een gebruikersrol in het bezit te zijn van de permissie "Bedrijf aanmaken".

a) Ga naar het beheer relatiescherm en selecteer de waarvoor je de Documentenbox wilt aanmaken.

b) Navigeer naar Koppelingen

c) Klik op het vinkje links van "Documentenbox" op de relatiekaart.

 

Koppelingen.pngd) Er volgt een invoerscherm waarin de naam en emailadres van de relatie ingevoerd dient te worden. Het Emailadres wordt de gebruikersnaam voor het Documentenbox account van de relatie. klik na het invoeren op "Akkoord".

De relatie ontvangt op het ingevoerde emailadres een email om een eigen wachtwoord in te stellen voor zijn of haar Documentenbox account. Dit account is meteen gekoppeld en het dossier in Qwoater.

2. Versturen van documenten naar je relatie

VOORWAARDE: Om een Document te kunnen versturen naar Documentenbox dient de QwoaterDIRECT gebruiker via een gebruikersrol de permissie "Upload document naar Documentenbox bedrijf" te bezitten.

Nadat de Documentenbox voor de relatie in voorgaande stap aangemaakt is kun je meteen documenten versturen naar je relatie:

Eén document versturen: Ga naar de details van het document dat je wilt delen en selecteer "Verstuur naar Documentenbox".

 

Meerdere documenten tegelijkertijd versturen: Selecteer de documenten die je met de relatie wil delen, en klik op de knop "Selectie bewerken". klik hier weer op "Verstuur naar Documentenbox"

Na een laatste bevestiging ontvangt de relatie de documenten in zijn of haar Documentenbox en een email met als bericht dat er nieuwe documenten ontvangen zijn.

De relatie ontvangt de documenten in de map: Postvak IN/Qwoater for Accountants/inbox.

 

3. Ontvangst van documenten van je relatie

De koppeling tussen Qwoater en Documentenbox is tweezijdig waardoor de relatie ook meteen documenten naar "Qwoater for Accountants" kan sturen:

De documenten worden in Qwoater ontvangen in het cliëntdossier met  als documenttype: "Ontvangen en nog te verwerken"

 

Door het instellen van een notificatie op het documenttype: "Ontvangen en nog te verwerken" kun je actief op de hoogte gebracht worden op het moment dat een relatie een document naar Qwoater verstuurt. Zie het artikel: Hoe stel ik documentnotificaties in?

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.